webinar register page

Webinar banner
Bli kjent med Skolestudio med fokus på norsk, samfunnsfag og krle, 8.–10. trinn
Målgruppe: Alle skoleansatte som underviser i norsk, samfunnsfag og krle på ungdomstrinnet.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en times rundreise der vi viser deg hvordan du på en enkel måte kan komme i gang med Skolestudio.

Vi viser deg :
- smakebiter på innhold fra fagrommene til Kontekst, Horisonter og Relevans
- verktøy og funksjonalitet for lærer
- hvordan Fagrommene ser ut for elevene
- hvordan du kan følge med på elevenes arbeid og progresjon


I Skolestudio finner du innhold i alle fag på ungdomstrinnet. Kontekst i norsk, Maximum i matematikk, Enter i engelsk, Eleement i naturfag og Relevans i samfunnsfag, Horisonter i KRLE, Amigos i spansk, En route i fransk og Spitze i tysk. I tillegg finner du ern rekke resursser i Fagrommene til kunst og håndverk, kroppsøving, mat og helse og musikk.


Alle påmeldte får tilsendt et opptak av webinaret i etterkant.


Ved å delta på webinaret aksepterer du bruk av Zoom som webinarverktøy og det kan innebære overføring av personopplysninger til USA. En slik overføring har grunnlag i EUs standard kontraktsvilkår. For ytterligere informasjon, se https://zoomgov.com/privacy. Du kan når som helst melde deg av webinaret.

Aug 18, 2022 02:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Gyldendal Undervisning.