webinar register page

Webinar banner
Multi Smart Øving, 1.–7.trinn
Våren 2022 lanserte vi nytt lærerverktøy i Multi Smart Øving, og læremiddelet har også fått ny funksjonalitet for elevene.

Dette webinaret passer for alle skoleansatte som underviser i matematikk, enten du allerede er ivrig bruker av Multi Smart Øving eller du ønsker å bli det.

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse i matematikk på barnetrinnet. Oppgavestrømmen er dynamisk og adaptiv – det vil si at oppgavene tilpasses nivået til hver enkelt elev, umiddelbart og underveis i arbeidet.

Program for webinaret:
- hva er Multi Smart Øving
- hvordan fungerer Multi Smart Øving for lærer
- hvordan fungerer Multi Smart Øving for elev
- spørsmål og svar

Alle påmeldte får tilsendt et opptak av webinaret i etterkant.

Ved å delta på webinaret aksepterer du bruk av Zoom som webinarverktøy og det kan innebære overføring av personopplysninger til USA. En slik overføring har grunnlag i EUs standard kontraktsvilkår. For ytterligere informasjon, se https://zoomgov.com/privacy.

Sep 7, 2022 02:30 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Gyldendal Undervisning.