webinar register page

Webinar banner
Maximum Smart Øving, 8.–10.trinn
Våren 2022 lanserte vi nytt lærerverktøy I Maximum Smart Øving, og læremiddelet har også fått ny funksjonalitet for elevene.

Dette webinaret passer for skoleansatte som underviser i matematikk, enten du allerede er ivrig bruker av Maximum Smart Øving eller du ønsker å bli det.

Maximum Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse i matematikk på ungdomstrinnet. Oppgavestrømmen er dynamisk og adaptiv – det vil si at oppgavene tilpasses nivået til hver enkelt elev, umiddelbart og underveis i arbeidet.

Program for webinaret:
- hva er Maximum Smart Øving
- hvordan fungerer Maximum Smart Øving for lærer
- hvordan fungerer Maximum Smart Øving for elev
- spørsmål og svar

Alle påmeldte får tilsendt et opptak av webinaret i etterkant.Ved å delta på webinaret aksepterer du bruk av Zoom som webinarverktøy og det kan innebære overføring av personopplysninger til USA. En slik overføring har grunnlag i EUs standard kontraktsvilkår. For ytterligere informasjon, se https://zoomgov.com/privacy.

Sep 15, 2022 02:30 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Gyldendal Undervisning.