webinar register page

Norsk YF: Nye Tett på
Tett på er norskverket for yrkesfageleven som ønsker tett oppfølging i skriving, lesing og muntlige ferdigheter. Elevene følges steg for steg og gjennom deltrening og større kurs utvikles de grunnleggende ferdighetene. Denne våren kommer det en ny utgave av Tett på, tilpasset ny læreplan.

I dette webinaret blir du bedre kjent med Tett på, hva som er nytt og hvordan du kan bruke læreverket i din undervisning.

Apr 28, 2021 02:30 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Gyldendal Undervisning.