webinar register page

Webinar banner
Explore Smart Øving, 3.–7.trinn
Explore Smart Øving er et digitalt læremiddel for øving på basisferdigheter i engelsk, der elevene får mulighet til å arbeide individuelt med vokabular, høyfrekvente ord, setningsstrukturer, grammatikk og koblingen mellom språklyder og stavemønster. Oppgavestrømmen er dynamisk og adaptiv – det vil si at oppgavene tilpasses nivået til hver enkelt elev, umiddelbart og underveis i arbeidet.

Våren 2022 lanserte vi nytt lærerverktøy, og læremiddelet har også fått ny funksjonalitet for elevene.

Dette webinaret passer for alle skoleansatte som underviser i engelsk, enten du allerede er ivrig bruker av Explore Smart Øving eller du ønsker å bli det.

Program for webinaret:
- hva er Explore Smart Øving
- hvordan fungerer Explore Smart Øving for lærer
- hvordan fungerer ExploreSmart Øving for elev
- spørsmål og svar

Alle påmeldte får tilsendt et opptak av webinaret i etterkant.


Ved å delta på webinaret aksepterer du bruk av Zoom som webinarverktøy og det kan innebære overføring av personopplysninger til USA. En slik overføring har grunnlag i EUs standard kontraktsvilkår. For ytterligere informasjon, se https://zoomgov.com/privacy.

Sep 21, 2022 02:30 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Gyldendal Undervisning.