webinar register page

Samfunnskunnskap: Skap aktivitet og engasjement med Pilot
Pilot er et helt nytt læreverk i samfunnskunnskap. Læreverket gir eleven tett oppfølging i arbeidet med kunnskaper og ferdigheter i samfunnskunnskap.

I dette webinaret for du konkrete tips og opplegg til undervisningen med Pilot.

Apr 27, 2021 02:30 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Gyldendal Undervisning.