webinar register page

Webinar banner
Multi Smart Øving og Multi Fagrom i Skolestudio
I dette webinaret viser vi deg, gjennom en rekke konkrete tips, hvordan du kan kombinere Multi Smart Øving og Multi Fagrom i matematikkundervisningen din.

Tid: 14.30-15.45

Agenda:
- Kort presentasjon av Multi Smart Øving, lærerverktøy
- Kort presentasjon av Multi Fagrom, med eksempler på innhold, verktøy og muligheter for lærer og elev
- Hvordan kan du kombinere og få best utbytte av Multi Smart Øving og Multi Fagrom i matematikkundervisningen?

Multi Fagrom i Skolestudio inneholder alt det gode innholdet fra Multi, det populære og kjente læreverket i matematikk for barnetrinnet – bare i digital form. Elevene får varierte aktiviteter, spill og oppgaver som gir rom for utforsking, samarbeid og igangsetting av matematiske samtaler, med tilhørende fyldig lærerveiledning.

I Multi Smart Øving får elevene øving og mengdetrening på akkurat det de har behov for. Oppgavestrømmen er dynamisk og adaptiv – det vil si at oppgavene tilpasses nivået til hver enkelt elev, umiddelbart og underveis i arbeidet. Læreren får god oversikt over elevenes og klassens måloppnåelse og kan tilpasse videre arbeid i klasserommet basert på dette.

Deltagelsen er kostnadsfri.
Du får tilsendt opptak av webinaret i etterkant. Ved å melde deg på webinaret gir du samtykke til at Gyldendal kan sende deg elektronisk informasjon om Kunnskapsløftet 2020, Skolestudio og Gyldendals læremidler. Du kan når som helst melde deg av webinaret.

Sep 7, 2021 02:30 PM in Oslo

Webinar logo
* Required information
Loading