webinar register page

Webinar banner
Naturfag 8–10: Bli kjent med Element
Bli med oss på webinar og bli kjent med vårt nye læreverk i naturfag for ungdomstrinnet, Element.

I presentasjonen vil du få vite mer om hvordan Element legger til rette for at elevene skal være aktive og utforskende. Vi viser deg hvordan læreverket tar ulike grep for å vekke elevenes interesse for faget, og hvordan Element legger til rette for at elevene kan oppnå dybdelæring.

Programmering og arbeid med modeller i naturfag er temaer som blir gjennomgått spesielt.

Vi gjør oppmerksom på at presentasjonen er et opptak, men at det blir mulig å stille spørsmål til redaktør underveis i webinaret.

Apr 12, 2021 02:30 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Gyldendal Undervisning.