webinar register page

Biologi 1: Nye Bi 1
Bi 1 er en faglig solid lærebok i biologi som møter Fagfornyelsen med et nytt design, reviderte tekster og figurer, samt oppdaterte oppgavetyper og forsøk.

I dette webinaret blir du bedre kjent med nye Bi 1, hva som er nytt og hvordan du kan bruke læreverket i din undervisning.

May 27, 2021 02:30 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Gyldendal Undervisning.