webinar register page

Webinar banner
Kom i gang med Skolestudio 8.–10.trinn, Bærum kommune
Hva er Skolestudio?

Fagrommene i Skolestudio med eksempel på innhold og funksjonalitet i ulike fag og trinn.
Vi viser deg hvordan:
- Fagrommene ser ut for læreren
- Du kan jobbe flerfaglig og med de tverrfaglige temaene
- Du enkelt kan tilpasse innholdet til dine elever
- Fagrommene ser ut for elevene
- Du kan følge med på elevenes arbeid og progresjon

I Skolestudio finner du innhold i alle fag på ungdomstrinnet. De kjente læreverkene Kontekst i norsk, Maximum i matematikk, Enter i engelsk og det ferske læreverkene Element i naturfag og Relevans i samfunnsfag. I tillegg har vi Horisonter i KRLE, En route i fransk, Amigos i spansk, Spitze i tysk og engasjerende innhold i kunst og håndverk, kroppsøving, mat og helse og musikk.

Deltagelsen er kostnadsfri.

Du får tilsendt opptak av webinaret i etterkant.

Aug 26, 2021 03:00 PM in Oslo

Webinar logo
* Required information
Loading