webinar register page

Webinar banner
Bli kjent med Skolestudio 5.–7. trinn
Målgruppe: Alle skoleansatte på 5.-7. trinn.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en times rundreise der vi viser deg hvordan du på en enkel måte kan komme i gang med Skolestudio.

Vi viser deg :
- smakebiter på innhold i fagrommene til Salto, Multi, Explore og Refleks
- verktøy og funksjonalitet for lærer
- hvordan Fagrommene ser ut for elevene
- hvordan du kan følge med på elevenes arbeid og progresjon
- noen smakebiter fra Salaby på 5.-7. trinn

I Skolestudio finner du innhold i alle fag på barnetrinnet. Salto i norsk, Multi i matematikk, Explore i engelsk og Refleks i naturfag og samfunnsfag. I tillegg har Salaby innhold i KRLE, kunst og håndverk, kroppsøving, mat og helse og musikk.


Alle påmeldte får tilsendt et opptak av webinaret i etterkant.

Ved å delta på webinaret aksepterer du bruk av Zoom som webinarverktøy og det kan innebære overføring av personopplysninger til USA. En slik overføring har grunnlag i EUs standard kontraktsvilkår. For ytterligere informasjon, se https://zoomgov.com/privacy. Du kan når som helst melde deg av webinaret.

Aug 16, 2022 12:00 PM in Oslo

Webinar logo
* Required information
Loading