webinar register page

Webinar banner
Fagrom i Skolestudio, 1.-4. trinn
Dagens program:

Fagrommene i Skolestudio med eksempel på innhold og funksjonalitet i ulike fag og trinn.

Vi viser deg :
- Oppsett, verktøy og funksjonalitet for lærer
- Oppsett og funksjonalitet for elev
- Tilpasning av innhold til elevgrupper
- Tilpasning av innhold til flerfaglig og/eller tverrfaglig tema
- Hvordan du kan følge elevers arbeid, progresjon og gi tilbakemeldinger
- Hvordan du kan kombinere innhold fra de ulike Fagrommene med innhold fra Salaby

I Skolestudio finner du innhold i alle fag på barnetrinnet: De kjente læreverkene Salto i norsk, Multi i matematikk, Explore i engelsk og det ferske læreverket Refleks i naturfag og samfunnsfag. I tillegg har Salaby morsomt og engasjerende innhold i KRLE, kunst og håndverk, kroppsøving, mat og helse og musikk.

Deltagelsen er kostnadsfri.
Du får tilsendt et opptak i etterkant av webinaret. Ved å melde deg på webinaret gir du samtykke til at Gyldendal kan sende deg elektronisk informasjon om Kunnskapsløftet 2020, Skolestudio og Gyldendals læremidler.

Du kan når som helst melde deg av webinaret.

Sep 15, 2021 02:30 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Gyldendal Undervisning.