webinar register page

Webinar banner
Kom i gang med Skolestudio 8. - 10.trinn
Dagens program:

Hva er Skolestudio?

Fagrommene i Skolestudio med eksempel på innhold og funksjonalitet i ulike fag og trinn.
Vi viser deg hvordan:
- Fagrommene ser ut for læreren
- Du kan jobbe flerfaglig og med de tverrfaglige temaene
- Du enkelt kan tilpasse innholdet til dine elever
- Fagrommene ser ut for elevene
- Du kan følge med på elevenes arbeid og progresjon

I Skolestudio finner du innhold i alle fag på ungdomstrinnet. De kjente læreverkene Kontekst i norsk, Maximum i matematikk, Enter i engelsk og det ferske læreverkene Element i naturfag og Relevans i samfunnsfag. I tillegg har vi Horisonter i KRLE, En route i fransk, Amigos i spansk, Spitze i tysk og engasjerende innhold i kunst og håndverk, kroppsøving, mat og helse og musikk.

Tid: 14.30-15.30

Deltagelsen er kostnadsfri.
Du får tilsendt opptak av webinaret i etterkant. Ved å melde deg på webinaret gir du samtykke til at Gyldendal kan sende deg elektronisk informasjon om Kunnskapsløftet 2020, Skolestudio og Gyldendals læremidler. Du kan når som helst melde deg av webinaret.

Aug 19, 2021 02:30 PM in Oslo

Webinar logo
* Required information
Loading