webinar register page

Webinar banner
Explore Smart Øving og Explore Fagrom i Skolestudio
I dette webinaret viser vi deg, gjennom en rekke konkrete tips, hvordan du kan kombinere Explore Smart Øving og Explore Fagrom i engelskundervisningen din.

Målgruppe: Ansatte på 3. – 6.trinn
Tid: 14.30-15.45

Agenda:
- Forskjeller og likheter mellom Smart Øving og Fagrom
- Kort presentasjon av lærerverktøyet i Explore Smart Øving
- Kort presentasjon av Explore Fagrom, med eksempler på innhold, verktøy og muligheter for lærer og elev
- Hvordan kan du kombinere og utnytte de pedagogiske mulighetene i Explore Smart Øving og Explore Fagrom i engelskundervisningen?

I Explore Fagrom skal elevene oppleve gleden ved å produsere, utforske og samarbeide. Her er et stort utvalg ressurser som bidrar til at elevene på ulike måter får arbeide med lesing, skriving og muntlighet i fellesskap med andre og individuelt. Explore Fagrom har lydstøtte, musikk, sanger, vers og film. Tekster og oppgaver er nivådelte, og legger til rette for en klasseromsopplevelse som alle kan være med på, uansett nivå. Tydelig progresjon gjennom resirkulering av vokabular, setningsstrukturer og grammatikk sikrer dybdelæring. Alt innhold har fyldig lærerveiledning.

I Explore Smart Øving får elevene tilpassede oppgaver som trener basisferdighetene. Oppgavestrømmen er dynamisk og adaptiv – det vil si at oppgavene tilpasses nivået til hver enkelt elev, umiddelbart og underveis i arbeidet. Læreren får god oversikt over elevenes og klassens måloppnåelse og kan tilpasse videre arbeid i klasserommet basert på dette.

Deltagelsen er kostnadsfri.
Du får tilsendt opptak av webinaret i etterkant. Ved å melde deg på webinaret gir du samtykke til at Gyldendal kan sende deg elektronisk informasjon om Kunnskapsløftet 2020, Skolestudio og Gyldendals læremidler. Du kan når som helst melde deg av webinaret.

Sep 21, 2021 02:30 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Gyldendal Undervisning.