webinar register page

Webinar banner
Dette er Skolestudio 8-10, heldekkende digitale læremidler til Fagfornyelsen
Dagens program:

Hva er Skolestudio?

Presentasjon av Fagrom i Skolestudio med eksempel på innhold fra ulike læreverk på ungdomstrinnet

Vi viser deg
- Hvordan Fagrommene ser ut for elevene
- Hvordan du som lærer kan tilpasse innholdet til dine elever
- Hvordan du kan se elevenes arbeid
- Hvordan du kan jobbe flerfaglig og med de tverrfaglige temaene

Som lærer har du lisens på Fagrommene i Skolestudio helt kostnadsfritt, inneværende skoleår. Elevene får prøvelisens.

I Skolestudio finner du innhold i alle fag på ungdomstrinnet: De kjente læreverkene Kontekst i norsk, Maximum i matematikk, Enter i engelsk og de ferske læreverkene Element i naturfag og Relevans i samfunnsfag. I tillegg vil du finne engasjerende innhold i fransk, KRLE, kunst & håndverk, kroppsøving, mat & helse, og musikk.

Deltagelsen er kostnadsfri.

Ved å melde deg på webinaret gir du samtykke til at Gyldendal kan sende deg elektronisk informasjon om Kunnskapsløftet 2020, Skolestudio og Gyldendals læremidler.

Du kan når som helst melde deg av webinaret.

May 25, 2021 02:30 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Gyldendal Undervisning.