webinar register page

Engelsk SF: Å undervise med E1
E1 er et nytt læreverk for engelsk. Med E1 bygges nødvendig kunnskap og relevante ferdigheter til å mestre eksamen, studier og hverdagsliv. E1 gir elevene forutsetninger for å bli aktive verdensborgere.

I dette webinaret blir du bedre kjent med E1 og hvordan du kan bruke læreverket i din undervisning.

Apr 21, 2021 02:30 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Gyldendal Undervisning.