webinar register page

Webinar banner
Skolestudio 8. - 10.trinn
Målgruppe: For deg som er ny bruker, nysgjerrig, eller som trenger inspirasjon for å komme i gang med bruken av Skolestudio.

Dagens program:

Hva er Skolestudio?

Vi viser deg :
- Fagrom i ulike fag og trinn
- Verktøy og funksjonalitet for lærer
- Hvordan Fagrommene ser ut for elevene
- Hvordan du kan følge med på elevenes arbeid og progresjon


I Skolestudio finner du innhold i alle fag på ungdomstrinnet. De kjente læreverkene Kontekst i norsk, Maximum i matematikk, Enter i engelsk og det ferske læreverkene Element i naturfag og Relevans i samfunnsfag. I tillegg har vi Horisonter i KRLE, En route i fransk, Amigos i spansk, Spitze i tysk og engasjerende innhold i kunst og håndverk, kroppsøving, mat og helse og musikk.


Du får tilsendt opptak av webinaret i etterkant.

Deltagelsen er kostnadsfri. Ved å melde deg på webinaret gir du samtykke til at Gyldendal kan sende deg elektronisk informasjon om Kunnskapsløftet 2020, Skolestudio og Gyldendals læremidler. Du kan når som helst melde deg av webinaret.

Feb 15, 2022 02:30 PM in Oslo

Webinar logo
* Required information
Loading